• Địa chỉ: số 31-33 Ngõ 255 phố thanh Am, tổ 22 thượng thanh, Long Biên, Hà Nội.
  • Điện thoại: 0983988139 - 0913512463
  • Email: mnhueminh@longbien.edu.vn
  • Website: mamnonhueminh.com